đội ngũ giáo viên

Trang chủ|đội ngũ giáo viên
Trung tâm Anh ngữ New Pathway được thành lập năm 2009 với đội ngũ giáo viên chất lượng và cơ sở vật chất hiện đại tự hào đã đào tạo hàng trăm sinh viên Việt Nam đi du học thành công. Ngoài ra, trung tâm hiện đang phụ trách đào tạo Tiếng Anh cho các doanh nghiệp lớn của Việt Nam như PVFC, Smart Media, ACB…etc.

( Rê chuột vào hình để xem chi tiết lý lịch của giáo viên.)


Please upgrade IE 8+, Download here