HỌC BỔNG IVY 100% HỌC PHÍ VÀ ĂN Ở TẠI CATS ACADEMY

HỌC BỔNG

HỌC BỔNG IVY 100% TẠI CATS ACADEMYTHÔNG TIN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ NHẬN HỌC BỔNG

 

* Học phí đã bao gồm các lớp tiếng Anh tăng cường ESL, lớp luyện thi TOEFL, lớp luyện thi SAT/ACT, 20 lớp học Nâng cao thi tín chỉ Đại học Advanced Placement (AP), chương trình tư vấn và hỗ trợ nộp đơn Đại học/học bổng Đại học.


Cách thức đăng ký nhận học bổng 
Vui lòng điền thông tin phần cuối trang bằng cách bấm nút đăng kí ở cuối trang hoặc gọi đến hotline 0287771119


ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

Học bổng khác :


Please upgrade IE 8+, Download here